Fotogalerie 1998-1999

Městská část starých Milovic Milovice: Poprvé připomínány ve 14.stol.,novodobá historie značně ovlivněna zřízením vojenského prostoru v r. 1904.Roku 1923 zřízena dráha z Lysé především pro dopravu vojenského materiálu, nyní využívána pro osobní dopravu ............
Dědictví po sovětech V roce 1989 zde žilo asi 100 000 obyvatel. Po té, co sověti opustili Československo, a s ním i toto město, počet obyvatel klesl na 2500. Vybydlené, opuštěné a zchátralé budovy se postupně rekonstruují avšak zákazy vjezdu, cedule varující před nebezpečím úrazu a panely navršené napříč ulicemi jsou pořád pro Milovice typické..........
Objekty po inovaci Takto vypadají nově rekonstruované paneláky.Sympatické je, že ani při všech těch stavebních pracích nezdevastovali okolní prostředí. Zajímá mě, ale, jak kdo bude snášet výhled přímo do korun stromů. Paneláky v Mladé ...
Benátecká Vrutice Benátecká Vrutice: Připomíná se r. 1244, kdy královna Kunhuta darovala ves kostelu sv. Maří v Praze."Vrutice" je staročeské pojmenování silných pramenů nebo rychle tekoucích potoků.Cihlová kaplička sv. Jana Nepomuckého z r. 1846, uvnitř barokní socha světce z 2. pol. 18. stol........
Bývalý vojenský prostor a letiště Symbolem a zároveň jednou ze smutných kapitol naší nedávné historie se stal vojenský výcvikový prostor Milovice, též Milovice-Mladá (dále jen VVP).Jeho dějiny však začínají již r. 1904 , kdy zde rakouská vláda zřídila vojenský tábor pro výcvik armády. Posádka měla v r. 1905, 2000 osob, později až 5000 osob........
Památky Na svátek svaté Kateřiny tj. 25.listopadu roku 1907 byl dokončen a vysvěcen tento kostel v náhradu za zrušený kostel v Mladé.Je zasvěcen světici panně a mučednici svaté Kateřině.Z kostela v Mladé byly přeneseny svaté relikvie a vnitřní zařízení ke kterým patří:
*Hlavní oltář - pravděpodobně se sochami svatého Františka Xavera........
Z dokumentu České televize

21.srpna 1999 uvedla Česká televize (připravili P.Hykš a V.Hájek) dokument "Milovice nikdy více".Pro ty, co ho neviděli ,mám alespoň několik snímků: .....