VVP a letiště

Symbolem a zároveň jednou ze smutných kapitol naší nedávné historie se stal vojenský výcvikový prostor Milovice, též Milovice-Mladá (dále jen VVP).Jeho dějiny však začínají již r. 1904 , kdy zde rakouská vláda zřídila vojenský tábor pro výcvik armády. Posádka měla v r. 1905, 2000 osob, později až 5000 osob. Ke zřízení VVP bylo zabráno 3465 ha půdy a došlo k vysídlení obce Mladá (severně od Milovic), která byla postupně zcela srovnána se zemí. Za 1. svět. války byly u Milovic zřízeny dva tábory pro ubytování ruských a italských zajatců.Za velmi nepříznivých podmínek zde bylo internováno asi 20 000 mužů , z nichž mnozí zemřeli následkem tyfové epidemie a hladu.Jejich těla byla pochovávána na zdejším vojenském hřbitově, který byl v současné době obnoven a při významných výročích je přístupný veřejnosti.VVP byl nadále využíván i v období první Československé republiky (v l. 1920-22 jej šestkrát navšívil prezident T.G.Masaryk) a nacistické okupace. Právě zde cvičil generál Rommel německá vojska před invazí do Afriky.V l. 1945-68 byl VVP obsazen divizní vojenskou posádkou. Ve funkcích velitelů zde působily některé významné osobnosti, zejména generálmajor Vladimír Přikryl,plukovník Antonín Sochor a generálmajor Richard Tesařík. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v r. 1968 byl VVP obsazen a využíván Sovětskou armádou. Odchod sovětských vojáků v dubnu 1991 byl nejen zakončením jedné z neslavných kapitol naší historie , ale také koncem existence VVP. V současnosti dochází na jeho území k likvidaci následků vojenské činnosti, především odstraňování nevybuchlé munice a dekontaminaci horninového prostředí a podzemních vod.Práce jsou velice obtížné a nákladné a předpokládá se,že budou trvat několik let.Proto je oblast bývalého VVP dosud z větší části nepřístupná. Prozatím byly zprůjezdněny pouze silnice Milovice - Benátky nad Jizerou a Milovice - Lipník. V budoucnu by měla být sousedství Milovic a Benátecké Vrutice vybudována městská aglomerace pro 13 000 - 14 000 obyvatel,měly by být privatizovány vojenské objekty a opraveny důležité komunikace. Některé plochy v bývalém VVP jsou navrženy k ochraně (Traviny,Kamenný vrch)(Edice Klubu českých turistů)

Vojenský výcvikový prostor Vojenský výcvikový prostor
Vojenský výcvikový prostor Vojenský výcvikový prostor
Za pěkného počasí je možné vidět i Bezděz
Pohled na Bezděz Detail pohledu na Bezděz
Bývalé vojenské letiště.Nyní slouží i jako skladiště nových Škodovek.
Bývalé letiště Bývalé letiště
Bývalé letiště