Objekty po inovaci

Takto vypadají nově rekonstruované paneláky.Sympatické je, že ani při všech těch stavebních pracích nezdevastovali okolní prostředí. Zajímá mě, ale, jak kdo bude snášet výhled přímo do korun stromů.
Paneláky v Mladé ...
Sídliště Mladá Sídliště Mladá
Sídliště Mladá - zde ještě neobydlený panelák Sídliště Mladá
Sídliště Mladá Sídliště Mladá
... a na Balonce
Sídliště Balonka Sídliště Balonka
Sídliště Balonka Sídliště Balonka
Ústav sociální péče pro tělesně a mentálně postižené otevřený někdy na podzim loňského roku.
ÚSP ÚSP
Restaurace "Mladá",v současnosti non-stop provoz.
Hospůdka

Skutečně překvapivý byl objev hřbitova z první světové války, do kterého byli pohřbíváni mrtví z tehdejšího zajateckého tábora. Hřbitov dala do pořádku italská ambasáda a kousek nad ním otevřela výstavní síň věnovanou právě zajateckému táboru. Skvělá práce.
Za 1. svět. války byly u Milovic zřízeny dva tábory pro ubytování ruských a italských zajatců.Za velmi nepříznivých podmínek zde bylo internováno asi 20 000 mužů , z nichž mnozí zemřeli následkem tyfové epidemie a hladu.Jejich těla byla pochovávána na zdejším vojenském hřbitově, který byl v současné době obnoven a při významných výročích je přístupný veřejnosti.(Edice Klubu českých turistů)
Hřbitov zajateckého tábora Hřbitov zajateckého tábora
Hřbitov zajateckého tábora
Pohled na městskou část Mladá ze silnice z Benátek nad Jizerou do městské části Benátecká Vrutice. Vzdálený pohled sice ještě neukáže nic moc, ale na detailech je už možné rozeznat rozdíl mezi neobydlenými a už rekonstruovanými domy.
Milovice z dálky Milovice z dálky
Milovice z dálky Milovice z dálky