Dědictví po sovětech

V roce 1989 zde žilo asi 100 000 obyvatel. Po té, co sověti opustili Československo, a s ním i toto město, počet obyvatel klesl na 2500. Vybydlené, opuštěné a zchátralé budovy se postupně rekonstruují avšak zákazy vjezdu, cedule varující před nebezpečím úrazu a panely navršené napříč ulicemi jsou pořád pro Milovice typické.
Zákaz vstupu Nebezpečí úrazu Opuštěný objekt
Opuštěný objekt Opuštěný objekt
Opuštěný panelák Opuštěný panelák
Dokument z opuštěné budovy Opuštěný vojenský objekt
Socha Bývalý dům důstojníků
Hřiště Komín
Na závěr jeden obrázek ze zakázané zóny - budova bývalého kina uprostřed bývalých ubytoven.
Výzdoba kina