Památky

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské
Kostel sv.Kateřiny Kostel sv.Kateřiny
Kostel sv.Kateřiny Kostel sv.Kateřiny
Kostel sv.Kateřiny - pohled z dálky

Na svátek svaté Kateřiny tj. 25.listopadu roku 1907 byl dokončen a vysvěcen tento kostel v náhradu za zrušený kostel v Mladé.Je zasvěcen světici panně a mučednici svaté Kateřině.Z kostela v Mladé byly přeneseny svaté relikvie a vnitřní zařízení ke kterým patří:
*Hlavní oltář - pravděpodobně se sochami svatého Františka Xavera a svatého Jáchyma, na reliéfu nahoře je kázání svatého Jana Křtitele, na kartuši dole je výuka malé pany Marie svatou Annou a svatým Jáchymem. Oltář je dřevěný - mramorován a obnoven v roce 1931 fir. Kafka Černý kostelec.
*Oltář panny Marie Pomocné - rokokový - obraz zn poloviny 18. století,sochy svatého Jáchyma a svaté Anny.
*Oltář svatého Jana Nepomuckého - nahoře sochy svaté Ludmily a svatého Václava,níže sochy svaté Kláry a svaté Notburgy.
*Kazatelna - nahoře pravděpodobně svatý Dominik.
*Velký barokní kříž - "krucifix" obnovený p.Horákem
*Křížová cesta - tisk na plátně (autor originálu Luigi Morgari)

V kostele je zavěšen dřevěný barokní lustr a je vyzdoben originální vnitřní malbou provedenou válečnými zajatci z rus. Polska v pravoslavném stylu - viz nápis:
NA PAMÁTKU
VÁLKY SVĚTOVÉ
R.1915-1916
ZA FARÁŘE
R.ŠVARKMAJERA
MALOVALI
VIN.KLIVINSKI
ZAJATEC
Z RUS.POLSKA
MÍS.ŽYTOMYŘ

Z malby je zřejmé,že byla namalována za vlády Františka Josefa I. a papeže Benedikta XV. - symboly (F J I) a (B XV). V době, kdy zaniklo Rakousko - Uhersko v iniciálách zamalováno - upravenu F na I pouze v nejvyšších místech je původní F zachováno.(Z listu uvnitř kostela)

Vnitřek kostela
Vnitřek kostela Vnitřek kostela

Socha sv. Antonína Paduánského
Socha sv. Antonína Paduánského Socha sv. Antonína Paduánského